για &

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Βασικό μας μελήμα στο Geraniotis Hotel & Resort αποτελεί η προστασία του πλανήτη και η προώθηση των ίσων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εταιρικό μας περιβάλλον. Η φιλοσοφία μας για τον αειφόρο τουρισμό επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ευθύνη. Με στόχο να αναδείξουμε, να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε το περιβάλλον μας σε αρμονία με την τοπική κοινωνία των Χανίων, εστιάζουμε συνεχώς στη ομαλή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και στη δημιουργία μιας λειτουργικής ομάδας. Ως αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειάς μας επιτύχαμε τη βράβευση με το σήμα οικολογικής συνέπειας Green Key της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.

Περιβάλλον

Η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των Χανίων και του Δήμου Πλατανιά ειδικότερα, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Geraniotis Hotel & Resort. Λαμβάνοντας υπόψη τους θεμελίωδεις στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, το ξενοδοχείο έχει καθιερώσει συγκεκριμένες πολιτικές σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του έτσι ώστε να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα.
Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας εξαρτάται από τον καθένα μας. Με ψηλό αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση η παράδοση του στις επερχόμενες γενεές αποτελεί συλλογική υπόθεση, συμμετέχουμε ενεργά σε σχετικές πρωτοβουλίες.

Διαχείριση Απορριμάτων

Το Geraniotis Hotel & Resort εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης για πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλο, μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές συσκευές και ιματισμό. Ένας από τους βασικούς στόχους που θέτουμε κάθε χρόνο είναι η μείωση του όγκου των απορριμάτων μας στο ελάχιστο δυνατό και η εύρεση έξυπνων λύσεων για τη διαχείρηση της καθημερινής μας λειτουργίας.

Σκεπτόμενοι Πράσινα

Ενέργειες όπως η συμμετοχή σε πρωτουβουλίες αναδάσωσης και καθαρισμού παραλιών είναι ενδεικτικές της προσήλωσης και της δέσμευσης μας να εργαστούμε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Παράλληλα, η θέσπιση οικολογικών πρακτικών ενισχύει την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας. Επίσης βασικό μας μέλημα είναι η συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό, πρακτικές και τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

Κάποιες από τις σχετικές πρωτοβουλίες είναι:

  • Αγορά και χρήση υλικών και χημικών, φιλικών προς το περιβάλλον.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την επίδραση των επιβλαβών υλικών στο περιβάλλον.
  • Χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον και ελαχιστοποιούν την κατανάλωση χαρτιού. 
  • Προγράμματα ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον τοπικό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.
  • Αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων αλογόνου με λαμπτήρες LED.
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασία της Φύσης. ESPA